TAPASS team

Het team


Het TAPASS team bestaat uit drie hoogleraren (Richard Ridderinkhof, Jaap Murre, en Ben Schmand), twee promovendi (Renate van de Ven en Jessika Buitenweg) en een wisselend aantal masterstudenten, die van TAPASS hun afstudeerproject hebben gemaakt. Ieder heeft een eigen rol in het project en draagt op zijn of haar eigen manier bij aan het onderzoek. Met enkelen van ons zult u vaker (telefonisch of persoonlijk) contact hebben; anderen zult u minder vaak of helemaal niet tegenkomen. Hieronder kunt u iets lezen over ons, en wat ons motiveert tot (dit) onderzoek.

 

Renate van de Ven

9618_157227751594_723754_n

TAPASS onderzoekscoördinator herstel na beroerte

Na het behalen van mijn diploma Neuropsychologie bij de Universiteit van Maastricht werk ik nu als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoeken wij het herstel na een beroerte. Dit interesseert mij vooral omdat een beroerte een grote impact op iemands leven kan hebben. Ik zou graag bijdragen aan een beter herstel na een beroerte. Vandaar dat we onderzoeken of een computertraining het herstel na een beroerte kan verbeteren

 

Jessika Buitenweg

TAPASS onderzoekscoördinator gezonde veroudering

Jessika Buitenweg

Ik ben afgestudeerd in Cognitive Neuroscience (neurowetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam op een onderwerp rond de ziekte van Parkinson. Ik ben dan ook uitermate geïnteresseerd in zowel de gezonde veroudering als de ziekteprocessen tijdens veroudering. Ik richt me in dit project op de invloed die training met computerspellen kan hebben op mentale processen bij gezonde oudere mensen. Ik let hierbij met name op de verschillen tussen mensen: waarom hebben sommige mensen wél baat bij de training, en anderen niet?

 

Onderzoekers voorheen betrokken bij het onderzoek

 

Iuno Groot

iuno

Research Master student Brein en Cognitie en Klinische Neuropsychologie

Vorig jaar heb ik mijn Bachelor Klinische Neuropsychologie afgerond en dit jaar ben ik begonnen aan de Research Master in combinatie met de route voor Klinische Neuropsychologie. Met deze combinatie wil ik later graag zowel in de zorg als in het wetenschappelijk onderzoek werken. Hiermee hoop ik in de toekomst met onderzoek bij te kunnen dragen aan een betere zorg. Ik ga met veel zin mijn masterthese-project beginnen bij het Tapass onderzoek, omdat er op een praktijkgerichte manier wordt gekeken naar onder andere veroudering van het brein en vooral hoe training het brein mogelijk ‘fit’ kan houden. Daarnaast vind ik het erg interessant te kijken of er zichtbare veranderingen in het brein te ontdekken zijn na de braintraining. Ik zal in de periode van februari tot augustus meewerken bij dit leuke en leerzame onderzoek.

 

Aniek Rasker

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Aniek_TAPASSTijdens mijn bachelor heb ik me veelal gericht op ouderen en hersenletsel, vandaar mijn keuze om stage te gaan lopen bij het TAPASS onderzoek. Sinds januari ben ik hier verantwoordelijk voor het afnemen van het neuropsychologische onderzoek. Daarnaast houd ik telefonisch contact met de deelnemers. Voor het schrijven van mijn masterthese focus ik mij op de groep gezonde ouderen. De stage zou voor mij helemaal tot een goed eind zijn gebracht als blijkt dat het mogelijk is om negatieve effecten van veroudering te verminderen door middel van hersentraining!

 

Jorinde Wesseling

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Foto jorindeNa het behalen van mijn bachelor Psychobiologie, ben ik dit jaar begonnen met de master Klinische Neuropsychologie. Ik ben erg geïnteresseerd in de werking van het brein en de invloed hiervan op gedrag. Het leek mij dan ook een leuke uitdaging om bij het TAPASS project stage te lopen en mijn masterthese te schrijven, omdat hiermee meer inzicht verkregen kan worden in de werking van het ouder wordende brein. Ik vind het belangrijk dat achterhaald wordt in hoeverre het actief houden van de hersenen kan bijdragen tot een gunstiger verouderingsproces of een gunstigere prognose bij mensen die een beroerte hebben gehad. Ook vind ik het interessant dat hierbij gekeken wordt naar welke individuele factoren wel of niet bijdragen aan verbetering na de hersentraining. Ik hoop dat we d.m.v. dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van zowel ouderen als mensen die en beroerte hebben gehad.

 

Mascha Kraak

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Momenteel ben ik bezig met mijn master Klinische Neuropsychologie. Een belangrijk fotoMaschaonderdeel van deze opleiding is het zelfstandig uitvoeren van onderzoek. Ik heb mij hiervoor aangesloten bij het TAPASS onderzoek omdat ik zeer geïnteresseerd ben in de gevolgen van een beroerte en de mogelijke behandeling hiervan. Binnen het TAPASS onderzoek zal ik me gaan verdiepen in de vraag wat de effecten van de training zijn bij mensen met een beroerte en welke factoren hierbij een rol spelen. Wellicht komt u mij een keer tegen bij uw bezoek aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Marceline Veen

Studente Research Master Brain and Cognitive Sciences

Na mijn bachelor Bewegingswetenschappen ben ik dit jaar begonnen aan de Research Master fotomarsBrain and Cognitive Sciences. Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in breinkrakers en uitdagende hersenspelletjes, dus toen ik dit jaar op zoek moest gaan naar een stageplek en las over TAPASS, was ik meteen nieuwsgierig. Als blijkt dat hersentraining het herstel na een beroerte kan bevorderen, of het brein van gezonde oudere mensen een positieve stimulans kan geven, dan is hersentraining niet alleen leuk maar ook nog eens nuttig!

 

Lian van Hout

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Lian

Op dit moment volg ik de master Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb gekozen om mijn masterthese bij het Tapass onderzoek te schrijven omdat dit de mogelijkheid biedt om te werken in een groot onderzoek met zowel gezonde ouderen als mensen die een beroerte hebben gehad. Ik werk nu als planner bij het Tapass onderzoek, wat voor dit onderzoek heel wat organisatie vraagstukken met zich mee brengt. Maar het leukste vind ik toch zeker het contact met de deelnemers. Het doet mij goed om te zien dat zoveel mensen enthousiast een bijdrage willen leveren aan de wetenschap! Vanaf maart zal ik stage gaan lopen op de geriatrie afdeling van een ziekenhuis, maar in september ben ik weer terug bij het Tapass onderzoek om mijn masterthese voort te zetten.

 

Linda van Steen

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Mijn naam is Linda van Steen en ik ben masterstudent Klinische Neuropsychologie. Ik ben lindagefascineerd door de relatie tussen hersenen en gedrag. Daarom schrijf ik mijn masterscriptie bij het TAPASS onderzoek. Met name het contact met ouderen als wel het inzicht over de invloed van dagelijks trainen op de hersenen boeit mij zeer. Ik draag bij aan het TAPASS onderzoek door deelnemers te begeleiden in het MRI-traject en computertaken af te nemen. Mijn masterscriptie ondersteunt het TAPASS onderzoek door de relatie tussen breinspellen en sociaal gedrag bij mensen die een beroerte gehad hebben te onderzoeken.

 
Anouk Rooijmans

Studente Master Klinische Neuropsychologie – Leiden

foto Anouk

Ik ben dit jaar begonnen aan de master Klinische Neuropsychologie in Leiden. Ik heb ervoor gekozen om mijn masterthese bij TAPASS te doen omdat ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in de hersenen en de werking daarvan. Wat me vooral aanspreekt is dat dit onderzoek gedaan wordt bij mensen met een beroerte maar ook bij gezonde ouderen. Bij beide groepen is het heel nuttig om te weten te komen of de computer training mogelijk effect heeft op de cognitieve flexibiliteit.
Ik ben werkzaam bij dit onderzoek van oktober 2013 tot en met maart 2014!

 

Micky van Kempen

P1020780

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Momenteel ben ik bezig met de master klinische neuropsychologie. Voor het schrijven van mijn masterthese heb ik me aangesloten bij het TAPASS project. Momenteel doe ik voor het onderzoek de planning van de deelnemers. Vanaf januari zal ik ook taken bij de deelnemers gaan afnemen. De reden dat ik dit project zo interessant vind is omdat het zo’n maatschappelijk relevant onderwerp is. Ik ben dan ook vooral benieuwd naar het effect van de training op het dagelijks functioneren van de ouderen en mensen die een beroerte hebben gehad.

 
Gwen Teo

Studente Master Gezondheidszorgpsychologie

Gwen Teo

Op dit moment ben ik bezig met mijn master Gezondheidszorgpsychologie, richting klinische neuropsychologie. Gedurende de studie heeft mijn focus altijd gelegen op het werken met ouderen, vandaar mijn keuze voor TAPASS. Normaliter ligt mijn interesse bij (zwaar) dementerenden. Nu bekijk ik veroudering van een andere kant, namelijk bij gezonde mensen. Het liefst kies ik een onderwerp dat zoveel mogelijk aansluit bij het dagelijks leven. In mijn onderzoek zal ik dan ook een vergelijking maken tussen het effect van de training in de onderzoekssetting en in de praktijk. Wanneer u besluit mee te doen aan dit onderzoek kunt u mij tegen komen op de testdagen op de Universiteit van Amsterdam. Of misschien word ik gedurende het onderzoek uw aanspreekpunt en hebben we regelmatig telefonisch contact.

 

Hanneke Boonstra

Hanneke Boonstra

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Voor het schrijven van mijn afstudeerscriptie heb ik mij mogen aansluiten bij het TAPASS project. Hier ben ik sinds mei verantwoordelijk voor de planning van de deelnemers. Daarnaast help ik bij het afnemen van taken tijdens de bezoeken aan de UvA. Het is erg leuk om te zien hoe elke deelnemer weer verschillend omgaat met de training, de taken en het bezig zijn met de computer. Tijdens mijn afstudeerscriptie ga ik mij verdiepen in de vraag welke eigenschappen van een deelnemer bijdragen aan het effect van de hersentraining.

 

Sam Prinssen

Sam Prinssen

Research Master student Brein en Cognitie

Al vele jaren ben ik zeer geïnteresseerd in het brein. Ik heb erg veel geluk dat ik in dit decennium studeer omdat het pas sinds kort mogelijk is om ‘in’ het brein te kijken. dplasticiteit van het brein op hogere leeftijd is al een tijd een vraagstuk waar nog geen duidelijk antwoord op gevonden is. Met mijn project binnen TAPASS hoop ik bij te dragen aan de oplossing voor dit vraagstuk. Met verschillende technieken zijn onderzoekers in de afgelopen 20 jaar vrij veel te weten gekomen over het brein maar het veld is eigenlijk pas net uit de kinderschoenen gegroeid. De komende decennia zal er nog zoveel meer over het brein ontdekt worden.

 

Marte Smid

Marte Smid

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Ik ben Marte Smid, en dit jaar rond ik mijn Master Klinische Neuropsychologie af. Als laatste onderdeel van mijn studie werk ik mee aan het TAPASS onderzoek. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in hoe het menselijke brein werkt en dan met name in hoe het brein zich gedurende het leven aanpast en nieuwe dingen leert. Behalve dat ik het zelf heel interessant vind om te onderzoeken hoe dit leren in het ouder wordende brein in zijn werk gaat, denk ik dat het, gezien de opkomende vergrijzing, ook heel nuttig is om meer te weten te komen over hoe het brein van ouderen precies werkt en hoe het mogelijk ook fit gehouden kan worden. Daarbij heb ik er veel plezier in om met ouderen te werken en hoop ik u graag te zien als deelnemer van het onderzoek. U zult mij misschien tegenkomen wanneer u het lab op de Universiteit van Amsterdam bezoekt, of wellicht aan de telefoon. Tot ziens!

 

Carmen Kuitert

Carmen Kuitert

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Voor het behalen van de master Klinische Neuropsychologie schrijf ik mijn masterthese over hersentraining bij ouderen. Ik heb voor de TAPASS studie gekozen omdat ik graag werk met ouderen en het (zeker met het oog op de vergrijzing) een maatschappelijk relevant onderzoek is. Mijn taken bestaan voornamelijk uit het afnemen van klinisch neuropsychologische testen. In mijn masterthese focus ik op het verband tussen beweging en cognitieve flexibiliteit: kunnen mensen die regelmatig in beweging zijn meer profiteren van de voordelen die hersentraining mogelijk biedt?

 

Symphony Veira

Studente Master Klinische Neuropsychologie

Gezien de complexiteit van het brein, heb ik de werking ervan altijd interessant gevonden. In het kader van mijn afstudeerthese van klinische neuropsychologie heb ik mee mogen werken aan het TAPASS project. Hierbij had ik vooral telefonisch contact met deelnemers. In mijn onderzoek keek ik voornamelijk naar de effecten van de hersentraining op het denkvermogen in het dagelijks leven. Het blijkt leuk om te zien hoe deelnemers zich, net als wij, enthousiast willen inzetten voor de wetenschap, en uiteraard voor henzelf!